Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin infolinia: 22 25 00 115    
plenfrderu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jarocinie wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023879 prowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie państwowej jednostki budżetowej.

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie jest powiat jarociński.

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie został nadany statut
stanowiący załącznik do  Zarządzenia Nr 258/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania