Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jarocinie wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023879 prowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie państwowej jednostki budżetowej.

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie jest powiat jarociński.

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie został nadany statut
stanowiący załącznik do  Zarządzenia Nr 329/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2012r.

Zarządzenie Nr 180/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Jarocinie.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń