Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie jest podmiotem leczniczym, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jarocinie wpisana jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023879 prowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie państwowej jednostki budżetowej.

Obszarem działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie jest powiat jarociński.

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie został nadany statut
stanowiący załącznik do  Zarządzenia Nr 258/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania

×

K O M U N I K A T

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie informuje, że w ostatnim czasie w różnych formach, m.in. poprzez wręczanie pasażerom pociągów rozpowszechniane jest fałszywe pismo, datowane na 20.07.2020 r. na podstawie, którego osoba podszywająca się pod Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego usiłuje wyłudzić od poszczególnych osób szczegółowe dane osobowe, rzekomo niezbędne do zwalczania wirusa SARS-CoV-2.

Proszę nie reagować na te fałszywe wezwania !