Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 3/17 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie z dnia 6 marca 2017r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie – pobierz

Regulamin organizacyjny – pobierz

Zarządzenie Nr 10/2018 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne w Jarocinie pobierz

 

 

 

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń