Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin infolinia: 22 25 00 115    
plenfrderu

Informacja dla inwestorów zgłaszających zakończenie budowy obiektu budowlanego

logo wsse offlineInformacja dla inwestorów zgłaszających zakończenie budowy obiektu budowlanego i zamiar przystąpienia do jego użytkowania na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2  i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
–  prawo budowlane   (t.j. Dz. u. z 2019r. poz. 1186 ze zm.)

          Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 kwietnia 2020r. (pismo znak HŚ.BW.533.1.2020.AS) do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, składanego do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie należy dołączyć:

  • projekt budowlany (kopię projektu – rzut obiektu, na którym znajduje się uzgodnienie pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych, protokoły badań i sprawdzeń – w zależności od charakteru obiektu: badanie wody, protokół kominiarski, protokół skuteczności wentylacji, umowy na odbiór odpadów) i inne materiały – opisowe, graficzne lub wizualne – w tym dokumentacja fotograficzna, co pozwoli na ocenę stanu faktycznego,
  • informację wskazującą na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazanie kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.).

          Wyżej wymienione dokumenty wraz z zawiadomieniem można przekazać listownie, osobiście w biurze podawczym w siedzibie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie, ul. Wąska 2 lub za pomocą komunikacji elektronicznej.

          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie w odpowiedzi na wniosek inwestora, w celu realizacji zadań wynikających z art. 56 ust. 1 pkt. 2 , ust.1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze  zm.) zajmie stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym (wizja w terenie) lub wyda zaświadczenie wskazujące, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

 

I N F O R M A C J A !

Zapraszamy na nową stronę internetową
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Jarocinie

https://www.gov.pl/web/psse-jarocin