Edukacyjno - profilaktyczna "Akcja Zima"

ferie 2020          W dniach 05 i 06 lutego 2020r. odbyły się spotkania pracownika oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia z uczestnikami półkolonii organizowanych prze Ognisko TKKF „Trucht- Wspólny dom” w Jarocinie oraz Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Szkoły Podstawowej nr 4 Przyjaciele Czwórki z siedzibą w Jarocinie. Na pogadankach poruszony został temat bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na świeżym powietrzu oraz profilaktyki zachorowań na grypę i stosowania się do zasad higieny. Zaprezentowano technikę skutecznego mycia rąk  oraz zapoznano uczestników półkolonii z chorobami przenoszonych przez tzw. „brudne ręce”. Przeprowadzono pogadankę o zdrowym żywienia w oparciu o Piramidę zdrowego żywienia i stylu życia dzieci i młodzieży (4-18 lat). Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, wykazując się bardzo wysokim poziomem wiedzy na temat własnego bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia. W spotkaniach uczestniczyło 82 dzieci oraz 7 wychowawców kolonijnych.