Konkurs "PALIĆ, NIE PALIC - OTO JEST PYTANIE?"

profilaktyka palenia tytoniu              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie zaprasza uczniów klas V szkół podstawowych do udziału w XX edycji konkursu pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”.
Zadaniem konkursowym jest samodzielne napisanie apelu do rówieśników na temat szkodliwości używania e-papierosów.

Konkurs realizowany jest przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Wielkopolskim Centrum Onkologii.  
Pracę konkursową – I miejsce w etapie szkolnym należy przesłać do etapu powiatowego konkursu do dnia 06 kwietnia 2020r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie, ul. Wąska 2 ; 63-200 Jarocin.

Regulamin konkursu: "PALIĆ, NIE PALIC - OTO JEST PYTANIE?"