Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Zmiany w procedurach powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu do obrotu żywności

logo wsse offlineZ dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz.U. 2019 poz. 2499).
    • Zmiany w rejestrze produktów objętych obowiązkiem powiadamiania
       https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/
    • 4 lutego GIS wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych
https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/

UWAGA ! W związku z koniecznością migracji danych ze starego systemu obsługi powiadomień planowane jest wyłączenie Elektronicznego Systemu Powiadamiania w dniu 30.01.2020 około godziny 15:00. W okresie 30.01.2020-03.02.2020 przewidywana jest przerwa techniczna w działaniu rejestru oraz systemu

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń