Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Zalecenia dotyczące przenoszenia żywych ryb, po ich zakupie

karp          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie po zapoznaniu się z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii w postępowaniu z żywymi rybami konsumpcyjnymi będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej w okresie przedświątecznym (karp) przedstawia zalecenia dla odbiorców detalicznych dotyczące przenoszenia żywych ryb po ich zakupie oraz stosowanych opakowań

Zalecenia dotyczące opakowań stosowanych do przenoszenia ze sklepu żywych ryb przez odbiorców detalicznych:

 

•  z wodą - podstawowe znaczenie ma zapewnienie rybie możliwości przyjęcia naturalnej pozycji, dlatego kluczowym jest rozmiar opakowania, tak aby ryba nie znajdowała się w nienaturalnej pozycji lub nie była wygięta bez możliwości zmiany pozycji - dotyczy to w szczególności pojemników o sztywnych ściankach, chociaż także ma znaczenie w przypadku foliowych toreb; z uwagi na brak możliwości stałego napowietrzania ilości wody w opakowaniu powinna być co najmniej w stosunku 1:2 masy karpia do objętości wody,

•  bez wody pozwalające karpiom na wykorzystanie naturalnej wymiany gazowej przez powierzchnię skóry - zasadą stosowania takiego opakowania jest to, aby ryba nie stykała się powierzchnią skóry z opakowaniem, jak to np. ma miejsce, gdy ryba zostanie owinięta torbą foliową. W celu zapewnienia wymiany gazowej opakowanie powinno posiadać elementy odsuwające ciało ryby od powierzchni opakowania np. pojemniki z "ożebrowaniem" lub odpowiednio preforowany wkład z tworzywa umieszczony wokół ciała ryby. Dodatkowo torba, w której umieszczona jest ryba, musi pozostać niezwiązana.
W jednym opakowaniu można umieścić jedną rybę.

 

Zalecenia dla odbiorców detalicznych dotyczące przenoszenia żywych ryb po ich zakupie w sklepie:

Zaleca się, aby:

  • czas przenoszenia żywej ryby z miejsca zakupu do domu był jak najkrótszy,
  • po zakupie nie zmieniać sposobu przenoszenia opisanego powyżej, podczas dostarczania żywej ryby do domu tj.:
       -  nie wylewać wody w przypadku opakowań z wodą,
       -  nie usuwać elementów pozwalających na odsunięcie ciała ryby od opakowania - w przypadku opakowań bez wody,
       -  nie uszczelniać opakowania, nie związywać torby, aby umożliwić swobodny dopływ powietrza i tlenu,
  • opakowania indywidualne używane przez klienta w celu przenoszenia ryby żywej spełniają wymagania podane powyżej.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń