Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Realizacja projektu „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny”

smak zycia          W dniu 15 listopada 2019r. w Zespole Szkół w Prusach w ramach realizacji projektu „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” przeprowadzone zostało szkolenie dla 21 uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej.
Głównym celem szkolenia było przekazanie uczniom aktualnej wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych- tzw. „dopalaczy”.

Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach pod tytułem ”Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, których głównym celem było zwiększenie ostrożności oraz  zmniejszenie otwartości młodych ludzi na kontakty z narkotykami i nowymi substancjami psychoaktywnymi, wykształcenie postaw asertywnych wobec zjawiska narkomanii, dilera i produktu oraz zachęcanie młodych ludzi do zachowań prozdrowotnych.

Szkolenie i zajęcia edukacyjne przeprowadzili pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie Magdalena Mróz i Elżbieta Wejman.

 

Prusy WnbJb 1     Prusy WnbJb 2

 

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń