Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Drzwi Otwarte w Laboratorium na 100-lecie Służb Sanitarnych.

DOL 2          Z okazji obchodów 100-lecia służb sanitarnych w Polsce Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie zorganizowała Drzwi Otwarte, podczas których uczniowie szkół ponadpodstawowych mieli możliwość zapoznania się z pracą i organizacją Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii PSSE w zakresie wykonywanej diagnostyki mikrobiologicznej. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zobaczyć wyposażenie laboratoryjne, oglądali podłoża do hodowli drobnoustrojów, mogli obserwować wzrost bakterii na podłożach, a na podstawie wykonanych antybiogramów dokonywać oceny lekowrażliwości na proponowane w antybiotykoterapii leki. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.

 

DOL 1      DOL 4      DOL 3

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń