Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Komunikaty w sprawie wartości dopuszczalnych czynników rakotwórczych i mutagennych!

komunikatyPowiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jarocinie przedstawia komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

Załączniki: Komunikat V i VI

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń