Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

IDENTYFIKATOR UFI – CO TO ZNACZY?

ufi
Identyfikator UFI
  jest 16-znakowym alfanumerycznym kodem, który będzie wymagany na etykiecie produktów zawierających mieszaninę niebezpiecznych substancji.

Kod UFI umożliwi ośrodkom toksykologicznym dostarczać informacje o niebezpiecznych mieszaninach w przypadku zagrożenia. Wytyczne dotyczące stosowania UFI oraz zmiany dotyczące oznakowania mieszanin zostały opublikowane w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/542. Jednocześnie do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) dodano załącznik VIII.
Będzie obowiązkowy na etykietach wszystkich produktów sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia lub stwarzających zagrożenie fizyczne.

Kody UFI muszą być umieszczone przez przedsiębiorców na etykietach mieszanin przed upływem terminów:

   -  mieszaniny przeznaczone dla konsumentów – 1 styczeń 2020 r.
   -  mieszaniny przeznaczone do użytku profesjonalnego – 1 styczeń 2021 r.
   -  mieszaniny przeznaczone tylko do użytku przemysłowego – 1 styczeń 2024 r.
   -  mieszaniny już obecne na rynku – 1 styczeń 2025 r.

Informacje w skrócie - ulotka

Film: What is the UFI and what does it mean for your product labels?

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń