Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Projekt - "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra HIV"

MLZ 2019 1          W dniu 10 czerwca 2019  roku czternastu uczniów klasy I i II Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach uczestniczyło w projekcie edukacyjnym „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia- kontra HIV”, który realizowany jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarocinie w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Głównym celem projektu jest przekazanie młodzieży aktualnej wiedzy na temat HIV/AIDS.
          W części teoretycznej szkolenia młodzież zapoznała się ze znaczeniem terminów HIV/AIDS, poznała podstawową budowę i działanie wirusa HIV, drogi zakażenia, przebieg zakażenia, zachowania ryzykowne oraz sytuację epidemiologiczną w Polsce  i w powiecie jarocińskim w zakresie HIV/AIDS.
Natomiast  część warsztatowa szkolenia poświęcona była kształtowaniu umiejętności określania ryzyka zakażenia wirusem HIV, asertywnego zachowania, wykorzystywania zdobytej wiedzy do podejmowania racjonalnych decyzji oraz promowania postaw: szacunku wobec siebie i innych, odpowiedzialności w kontaktach międzyludzkich,  akceptacji wobec zakażonych i chorych na AIDS. Uczestnicy szkolenia otrzymali dyplomy „Młodzieżowego Lidera Zdrowia” uprawniające do przekazywania wiedzy o HIV/AIDS wśród rówieśników.  
          Szkolenie przeprowadzone zostało przez Magdalenę Mróz starszego asystenta do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowotnej PSSE w Jarocinie.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń