Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Podsumowanie zimowego wypoczynku 2019

zimaOcena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży
na terenie powiatu jarocińskiego w roku 2019

          Na terenie powiatu jarocińskiego, w elektronicznym wykazie bazy wypoczynku zimowego w roku 2019, zarejestrowano 24 różne formy wypoczynku dzieci i młodzieży. W obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie zgłoszono  12 turnusów wypoczynku, w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku 4 turnusy oraz 8 wypoczynków w miejscu zamieszkania. Jeden zgłoszony w bazie turnus wypoczynku nie odbył się ( półkolonia – brak chętnych uczestników).


Podczas trwania ferii zimowych na terenie powiatu jarocińskiego, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie, przeprowadzili kontrole sanitarne na 10 turnusach wypoczynku dzieci i młodzieży, z których:
- 1 zorganizowany był w obiekcie hotelowym,
- 4 w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku,
- 5 w miejscu zamieszkania.
Z wypoczynku w skontrolowanych placówkach skorzystało 329 uczestników.
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości sanitarnych. Nie wydano decyzji administracyjnych i nie nałożono mandatów karnych. W trakcie każdej kontroli wypoczynku udzielano ustnych instruktaży na temat bezpiecznych zachowań w trakcie spędzania zimowego wypoczynku.
Uczestnikom zimowego wypoczynku w obiektach powiatu jarocińskiego zagwarantowano dobre warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej, wyżywienia oraz możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń