" Mamo, Tato - co Wy na to? "

MTcWnt logo          Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi różnorodne działania mające na celu ukształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa. W ramach prowadzonych działań z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia realizowane są programy edukacyjne i akcje prozdrowotne skierowane do różnych grup odbiorców. W kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci niezwykle ważną rolę odgrywają Rodzice. Środowisko domowe i przedszkolne są doskonałym miejscem do podejmowania odpowiednich działań służących poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu. Program „Mamo, Tato – co Wy na To?” skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 letnich) oraz ich rodziców i opiekunów.

Opracowany został z inicjatywy pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Poznaniu.
Celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na specyfikę rozwoju dzieci, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości, kryzysy.

Do pobrania:

założenia realizacji programu - prezentacja  (704.75 KB)