Podsumowanie etapu powiatowego konkurs "Nie daj szansy AIDS"

ZSP B Tarce Laureaci          W dniu 6 grudnia 2018r. w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach odbyło się podsumowanie etapu powiatowego konkursu „Nie daj szansy AIDS” na film pt. ."Krótki film o HIV"  dla uczniów szkół podstawowych III klas gimnazjalnych oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W tym roku WSSE w Poznaniu nawiązała współpracę z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej-Oddziałem Terenowym w Poznaniu, które pozyskało grant na realizację konkursu z programu "Pozytywnie Otwarci" i ufundowało nagrody dla laureatów etapu powiatowego konkursu i zorganizowało prelekcję pt. "Profilaktyka HIV/AIDS i innych zagrożeń dla zdrowego życia" w wykonaniu Pani Sylwii Wojtysiak przedstawiciela Wielkopolskiego Centrum Szkoleń i Psychoterapii.

          Etap powiatowy konkursu przeprowadziła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie przy współpracy Starostwa Powiatowego w Jarocinie, które również ufundowało nagrody dla laureatów konkursu. W uroczystym podsumowaniu konkursu uczestniczyła Pani Lidia Czechak – Starosta Jarociński oraz Pani Katarzyna Szymkowiak Wicestarosta.

W powiecie jarocińskim do konkursu przystąpiły dwie szkoły.

Laureatką I miejsca etapu powiatowego konkursu została Magdalena Wolicka z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach; tytuł filmu „Bądź czujny”,
II miejsce zajęli uczniowie III klasy gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 2 w Jarocinie : Mikołaj Borkiewicz, Kacper Łysiak, Nataniel Przybylski- tytuł filmu „HIV-TV-SHOW”.

Zgodnie z regulaminem konkursu praca, która zajęła I miejsce w etapie powiatowym przesłana została do etapu wojewódzkiego, którego podsumowanie odbyło się 7 grudnia w Poznaniu w kinie Muza.
Filmy przygotowane przez młodzież wskazują na zachowania pozwalające chronić się przed wirusem HIV i zachęcają do wykonania testu w kierunku zakażenia wirusem HIV po każdej ryzykownej sytuacji.

ZSP B Tarce I m AIDS 2018  ZSP B Tarce wykład  ZSP B Tarce Laureaci