Wyniki etapu powiatowego konkursu „Nie daj szansy AIDS”

Podsumowanie etapu powiatowego konkursu „Nie daj szansy AIDS” na film pod tytułem: „Krótki film o HIV”

I. Dane dotyczące uczestników konkursu:
Liczba szkół biorących udział w konkursie – 2
Liczba prac konkursowych – 2
Liczba uczestników konkursu – 4

II. Informacja dotycząca prac konkursowych:
Komisja dokonała oceny prac konkursowych – Protokół z dnia  06.11.2018r. i przyznała:

I miejsce - Film pod tytułem „Bądź czujny”
     Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach:
     Autor filmu:  Magdalena Wolicka – uczennica kl. III ;Technikum Organizacji Reklamy
     Opiekun :  Jakub Bogatko, Aleksandra Pera

II miejsce - Film pod tytułem „HIV-TV-SHOW”
     Szkoła Podstawowa nr 2 w Jarocinie, Al. Niepodległości 8, 63-200 Jarocin.
     Autorzy filmu:
     Mikołaj Borkiewicz –uczeń kl .III gimnazjum
     Kacper Łysiak- uczeń kl. III gimnazjum
     Nataniel Przybylski – uczeń kl. III gimnazjum
     Opiekun zespołu:  Renata Mamrot

          Nagrody dla laureatów etapu powiatowego konkursu ufunduje Starostwo Powiatowe w Jarocinie oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej – Oddział Terenowy w Poznaniu w ramach grantu z programu „Pozytywnie Otwarci”.