Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Czynniki rakotwórcze - komunikaty

komunikaty

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jarocinie przedstawia komunikaty Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, odnoszące się do wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego dla szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych oraz czynników chemicznych - komunikaty.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń