Komunikat ! Badanie wody z wodociągów!

gis wsseKOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jarocinie
z dnia 2 lipca 2018 roku  


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie informuje, że przeprowadzone badania próbek wody pobranej  z wodociągów: Jarocin, Góra, Jaraczewo, Nosków, Rusko, Kotlin SKR, Kurcew, Magnuszewice, Wola Książęca, Kamień, Komorze, Lubinia Mała, Raszewy, Stęgosz, Pawłowice, Podlesie, Kotlin ZPOW od stycznia do końca czerwca 2018r. spełniają wymagania określone w załącznikach 1 – 4  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. 2017, poz. 2294 ze. zm.).

                                                                                                                              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie
                                                                                                                                                         w.z. Jacek Moś
                                                                                                                                                       mgr Beata Oleśków