Ocena zimowego wypoczynku w 2018r. na terenie powiatu jarocińskiego

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu jarocińskiego w roku 2018

          Na terenie powiatu jarocińskiego, w elektronicznym wykazie bazy wypoczynku zimowego w roku 2018, zarejestrowano 18 różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. W obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie zgłoszono  8 turnusów wypoczynku, w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku 2 turnusy oraz 8 wypoczynków w miejscu zamieszkania tzw. „półkolonii”. Jeden zgłoszony w bazie turnus wypoczynku nie odbył się ( półkolonia – brak chętnych uczestników).

          Podczas trwania ferii zimowych na terenie powiatu jarocińskiego, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie, przeprowadzili kontrole sanitarne na 7 turnusach wypoczynku dzieci i młodzieży, z których:
   - 4 zorganizowane były w obiekcie hotelowym,
   - 1 w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku,
   - 2 w miejscu zamieszkania.
Z wypoczynku w skontrolowanych placówkach skorzystało 211 uczestników.
          W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości sanitarnych. Nie wydano decyzji administracyjnych i nie nałożono mandatów karnych. W trakcie każdej kontroli wypoczynku udzielano ustnych instruktaży na temat bezpiecznych zachowań  w trakcie spędzania zimowego wypoczynku.
          Uczestnikom zimowego wypoczynku w obiektach powiatu jarocińskiego zagwarantowano dobre warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej, wyżywienia oraz możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.


J.K.