Konkurs: „PALIĆ, NIE PALIĆ- OTO JEST PYTANIE?”

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza serdecznie do współpracy przy organizacji XVIII edycji konkursu na grę planszową pod hasłem: „Palić, nie palić – oto jest pytanie”, który jak co roku skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018.

CZYTAJ - Regulamin Konkursu