Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW

WFOŚiGW budPrzedsięwzięcie pn.:

"Termomodernizacja budynku PSSE w Jarocinie"
zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu


Zakres dofinansowania:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem
2. Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe drzwi z PCV
3. Wymiana stolarki okiennej na nowe z PCV
4. Modernizacja systemu grzewczego poprzez wymianę 2 pieców gazowych kondensacyjnych oraz wymiana 25 grzejników płytowych wraz z zaworami termostatycznymi

 logo wfosigw

www.wfosgw.poznan.pl

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń