Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Obszarowa ocena jakości wody - komunikat z 21.12.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie przekazuje obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). Równocześnie informuje, że przeprowadzone badania próbek wody pobranej z wodociągów: Jarocin, Kotlin SKR, Wola Książęca, Kurcew, Magnuszewice, Góra, Jaraczewo, Nosków, Rusko, Kamień, Komorze, Lubinia Mała, Raszewy, Stęgosz, Pawłowice, Podlesie, ZPOW Kotlin, od stycznia do grudnia 2017r. spełniały wymagania określone  w załącznikach 1-4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Tab.1. Wykaz producentów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Tab.2. Zaopatrzenie w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń