Światowy Dzień Rzucania Palenia

nowy zakaz palenia

16 listopada 2017
Światowy Dzień Rzucania Palenia

Co roku w trzeci czwartek listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Tego dnia zachęcamy wszystkich palaczy, aby przynajmniej na jeden dzień podjęli próbę zaprzestania palenia. Problem palenia tytoniu jest w Polsce wciąż aktualny – codziennie w naszym kraju pali papierosy co trzeci mężczyzna (31%) oraz co piąta kobieta (18%)[1].

Palenie tytoniu jest przyczyną zachorowań na choroby nowotworowe, choroby układu oddechowego i krążenia. W krajach europejskich co piąty przypadek raka jest powodowany przez palenie papierosów [2]. Konsekwencje uzależnienia od tytoniu dotykają nie tylko osobę paląca, ale również jej bliskich. Bierne palenie podnosi ryzyko zachorowania na raka płuca
o jedną czwartą, zwiększa także zagrożenie rakiem krtani i przełyku. Szkodliwe jest nawet przebywanie w pomieszczeniach przesyconych zapachem dymu tytoniowego.

Odstawienie papierosów jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia ryzyka zachorowania, a nawet przedwczesnej śmierci z powodu chorób odtytoniowych.
Rzucenie palenia i utrzymanie abstynencji ułatwia pomoc specjalistów. Fachową pomoc i doradztwo prowadzi działająca przy Centrum Onkologii w Warszawie Ogólnopolska Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym, która działa od poniedziałku do piątku
w godz. 11.00-19.00 pod numerem 801 108 108 lub 22 211 80 15. Informacji na temat metod rzucenia palenia można zasięgnąć również na stronie www.jakrzucicpalenie.pl.

---------------------------------------------
[1] badanie GIS i TNS, 2015r.
[2] http://onkologia.org.pl/palenie-tytoniu/

 

Palenie a nowotwory

Palę, bo lubię, czy palę bo muszę?

Korzyści zdrowotne z rzucenia palenia

Palenie w liczbach


Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia – 16 listopada 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie.


        Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie wspólnie ze szkolną służbą zdrowia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia oraz w ramach realizacji Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” zorganizowała punkt informacyjno-edukacyjny dla uczniów palących tytoń. Uczniowie mogli za pomocą smokerlyzera zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu i sprawdzić procent karboksyhemoglobiny we krwi, która powstaje w wyniku połączenia się tlenku węgla z hemoglobiną. Zainteresowanym uczniom demonstrowano również  za pomocą alkogogli upośledzenie zmysłów po spożyciu alkoholu od 0,8 do 1,5 promila.


Tlenek węgla (CO) jest to trujący, bezbarwny i bezwonny gaz, powstaje on podczas spalania tytoniu. CO łączy się z hemoglobiną i wtedy powstaje karboksyhemoglobina (COHb), która ogranicza transport tlenu do organizmu człowieka.
Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu. Palacz tytoniu ma bardzo upośledzone funkcje oddechowe. Karboksyhemoglobinę bardzo trudno „przerobić” z powrotem na dobrze funkcjonującą hemoglobinę.

 

SDRP ZSP2 1  SDRP ZSP2 2  SDRP ZSP2 3  SDRP ZSP2 4


Punkt informacyjno-edukacyjny w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej- Ośrodku Zdrowia w Jaraczewie.

          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia zorganizowała punkt informacyjno-edukacyjny dla pacjentów palących tytoń, przeprowadzano rozmowy indywidualne i przekazywano materiały edukacyjne.

SDRZP Jaraczewo1   SDRZP Jaraczewo2