Podsumowanie konkursu na plakat pod hasłem „Bądźmy zdrowi”

I JKasperkowiak          W ramach realizacji Projektu edukacyjnego „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ogłosiła konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Bądźmy zdrowi”. Konkurs adresowany był do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu plakatu skierowanego do młodzieży na temat zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej.

Do etapu powiatowego konkursu przystąpiły 4 placówki.

Laureaci konkursu:


I miejsce
Julia Kasperkowiak – Niepubliczne Gimnazjum w Prusach

I JKasperkowiak


II miejsce
Karolina Mikołajczak – Szkoła Podstawowa nr 3 w Jarocinie

II KMikołajczak


III miejsce
Kinga Jaśkowiak – Zespół Szkół w Rusku

III KJaśkowiak


Pozostali uczestnicy konkursu:

Zuzanna Janicka - Szkoła Podstawowa w Woli Książęcej.

Zgodnie z regulaminem konkursu praca, która zajęła I miejsce w etapie powiatowym przesłana została do etapu wojewódzkiego konkursu.

Nagrody dla laureatów etapu powiatowego konkursu zakupione zostaną ze środków finansowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Nagrody zostaną dostarczone do szkół w miesiącu grudniu 2017r. przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie.

Informacja o wynikach etapu wojewódzkiego konkursu zamieszczona zostanie na stronach internetowych www.wsse-poznan.pl. oraz www.psse-jarocin.pl

Serdecznie gratulujemy!