Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Trzymaj Formę - VII edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie uprzejmie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną.
Konkurs realizowany w roku szkolnym 2017/2018, adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”. W Konkursie mogą wziąć udział również uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy nie realizują w/w programu.

Regulamin Konkursu "Trzymaj Formę"

załącznik nr 1: Program merytoryczny

załącznik nr 2: Wykaz literatury

załącznik nr 3: Postępowanie Komisji Konkursowej

załącznik nr 4: Harmonogram konkursu

załącznik nr 5: Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego

załącznik nr 6: Wykaz danych teleadresowych Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

Załącznik nr 7: Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dzieci na udział w konkursie

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania