Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Trzymaj Formę - VII edycja konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie uprzejmie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną.
Konkurs realizowany w roku szkolnym 2017/2018, adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”. W Konkursie mogą wziąć udział również uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy nie realizują w/w programu.

Regulamin Konkursu "Trzymaj Formę"

załącznik nr 1: Program merytoryczny

załącznik nr 2: Wykaz literatury

załącznik nr 3: Postępowanie Komisji Konkursowej

załącznik nr 4: Harmonogram konkursu

załącznik nr 5: Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego

załącznik nr 6: Wykaz danych teleadresowych Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

Załącznik nr 7: Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dzieci na udział w konkursie

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania

×

K O M U N I K A T

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie informuje, że w ostatnim czasie w różnych formach, m.in. poprzez wręczanie pasażerom pociągów rozpowszechniane jest fałszywe pismo, datowane na 20.07.2020 r. na podstawie, którego osoba podszywająca się pod Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego usiłuje wyłudzić od poszczególnych osób szczegółowe dane osobowe, rzekomo niezbędne do zwalczania wirusa SARS-CoV-2.

Proszę nie reagować na te fałszywe wezwania !