Grzyby - spotkanie informacyjno-edukacyjne i wystawa w PSSE

grzyby sie 1          W dniach 04-05.10.2017r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie zorganizowano dla uczniów i młodzieży szkół powiatu jarocińskiego spotkanie informacyjno-edukacyjne połączone z wystawą na temat bezpiecznego grzybobrania.
Celem tego spotkania było zapoznanie uczestników z zasadami zbierania grzybów i z tematyką profilaktyki zatruć grzybami. Na wystawie zaprezentowano okazy świeżych grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących.

Podczas prezentacji multimedialnej, grzyboznawca omówił najczęściej spotykane gatunki grzybów, pokazał jak odróżniać grzyby jadalne z podobnymi do nich grzybami trującymi. Przekazywane treści wzbogaciły plansze ilustrujące budowę grzybów, gatunki grzybów oraz rodzaje zatruć grzybami.

W trakcie wystawy pracownicy PSSE w Jarocinie dokonywali oceny grzybów przyniesionych przez dzieci oraz nauczycieli.
Ponieważ wizyta w lesie to nie tylko przyjemny odpoczynek czy grzybobranie, to także możliwość ukąszenia przez kleszcza. Omówione zostały choroby przenoszone przez kleszcze, sposoby ochrony przed nimi oraz zaprezentowano krótki film edukacyjny o kleszczach.
Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał materiały edukacyjne i słodki upominek w postaci ciasteczkowego grzybka.

grzyby sie 2  grzyby sie 3  grzyby sie 4  grzyby sie 5

grzyby sie 6  grzyby sie 7  grzyby sie 8  grzyby sie 9

grzyby sie 10  grzyby sie 11  grzyby sie 12  grzyby sie 13

grzyby sie 14  grzyby sie 15  grzyby sie 16  grzyby sie 17