„Biała Niedziela” - kolejna akcja profilaktyczna

bn 23.09 1          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie włączyła się w kolejną akcję profilaktyczną „Biała Niedziela” zorganizowaną w dniu 24 września 2017r. przez jarociński szpital i Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

W punkcie informacyjno-edukacyjnym uruchomionym przez pracowników PSSE w Jarocinie osoby palące tytoń mogły za pomocą smokerlyzera zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz sprawdzić procent karboksyhemoglobiny we krwi, która powstaje w wyniku połączenia się tlenku węgla z hemoglobiną. Udzielano również informacji  oraz  przekazywano materiały edukacyjne w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz profilaktyki uzależnień od tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych (narkotyków i tzw. „dopalaczy”).
Zainteresowanym osobom demonstrowano za pomocą alkogogli upośledzenie zmysłów po spożyciu alkoholu od 0,8 do 1,5 promila.

Punkt informacyjno-edukacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony pacjentów.

bn 23.09 2  bn 23.09 3  bn 23.09 4

bn 23.09 5  bn 23.09 7  bn 23.09 6