Ocena stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018

    Prace remontowe dokonywane były również na blokach żywieniowych (prace remontowo-malarskie, odświeżenie ścian w pomieszczeniach kuchennych, założenie klimatyzacji w stołówce szkolnej, remont patelni gastronomicznej, naprawa sprzętu AGD) oraz na blokach sportowych (malowanie sali gimnastycznej, remont i wymiana siedzisk na trybunach, wymiana pokrycia dachowego na korcie tenisowym/sali sportowej, całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej, remont sanitariatów dla dziewcząt przy sali gimnastycznej, malowanie korytarzy przy sali sportowej).
    W jednej ze szkół podstawowych wykonano kapitalny remont 3 pomieszczeń sanitarno-higienicznych (2 dla dzieci, 1 dla nauczycieli). W pozostałych placówkach prace remontowe związane z zapleczem sanitarnym polegały na malowaniu ścian i sufitów, przeorganizowaniu i wyremontowaniu toalety, drobnych naprawach armatury sanitarnej, naprawie suszarek do rąk.
     Na podległym terenie zakończone zostały prace mające na celu budowę tzw. „łącznika” między budynkami przedszkola i szkoły. Wydzielono w nim 6 sal dydaktycznych, świetlicę, 9 pomieszczeń sanitarno-higienicznych, zaplecze dla nauczycieli (5 pomieszczeń), wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W dwóch placówkach wykonano budowę bieżni do skoków w dal oraz oddano do użytku boisko tartanowe.
    Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne jakie wystąpiły na podległym terenie (wichury), kilka placówek oświatowych miało do wykonania prace porządkowe, mające na celu usunięcie skutków wichury (przełożenie dachówek na dachu budynku szkolnego, wzmocnienie okien, naprawa rynien, gruntowne uporządkowanie terenu).
     Remonty i prace konserwatorsko-porządkowe na terenie obiektów szkolnych zostały zakończone do dnia 1 września 2017 roku.
    Reorganizacja systemu oświaty spowodowała, iż na podległym terenie w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonują: 22 szkoły podstawowe, 1 niepubliczne gimnazjum oraz 13 zespołów szkół.
    Szkoły podstawowe, gimnazjalne i zespoły szkół podlegające kontroli PPIS w Jarocinie zostały prawidłowo przygotowane do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w nowym roku szkolnym 2017/2018.