Bezpieczny wypoczynek

wypoczynek sm          Czas letnich wakacji, wolny od szkoły i obowiązków nauki czy pracy, to czas przeznaczony na różne formy wypoczynku. Obozy, kolonie, półkolonie, wycieczki oraz wyjazdy zagraniczne, szczególnie połączone z aktywnością fizyczną to najlepszy sposób na ciekawe spędzenie lata. Wiele wrażeń i atrakcji czeka  dzieci i młodzież podczas słonecznego wypoczynku. Aby uchronić się przed niebezpieczeństwem i jego negatywnymi następstwami, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie przypomina, na co zwracać szczególną uwagę, aby wakacje minęły bezpiecznie, dostarczając tylko pozytywnych, niezapomnianych wrażeń. > PORADNIK - Warto wiedzieć ! <

          Począwszy od 1 marca 2010 roku zgłoszenie wypoczynku odbywa się przez organizatora drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie internetowej MEN oraz poprzez złożenie wydruku tego formularza (wraz z załącznikami) w kuratorium oświaty, właściwym ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku. Właściwy kurator oświaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wypoczynku, wydaje organizatorowi zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku oraz podaje do publicznej wiadomości informację o zgłoszeniu wypoczynku, poprzez umieszczenie danych o nim w publicznej bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://wypoczynek.men.gov.pl).

Baza ma za zadanie służyć:

  • organizatorowi, który chce zgłosić wypoczynek do kuratorium,
  • rodzicom i innym osobom, które chcą sprawdzić czy wypoczynek został zgłoszony,
  • kuratoriom oświaty i innym służbom, które są zaangażowane w zarządzanie wypoczynkiem jego kontrolą.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 2009 Nr 218, poz. 1696) jednoznacznie określa, iż obiekt i teren, na którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunków higieniczno-sanitarnych określonych szczegółowymi przepisami prawnymi.

W zakresie wymogów sanitarnych organizatorzy wypoczynku muszą spełniać warunki dotyczące między innymi: prawidłowego zabezpieczenia i utrzymania w czystości terenu, zaopatrzenia w ciepłą i zimną wodę, właściwego odprowadzenia ścieków, prawidłowego stanu technicznego wyposażenia i sprzętu  w pomieszczeniach mieszkalnych, salach, świetlicach, pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, zachowania standardów dostępności do urządzeń sanitarnych, prawidłowego stanu porządku i czystości wszystkich pomieszczeń, właściwego zabezpieczenia opieki medycznej i systemu I pomocy, przestrzegania zakazu palenia tytoniu na terenie obiektu wypoczynku, bezpieczeństwa żywności i żywienia uczestników.
Właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny sprawuje nadzór w zakresie zapewnienia uczestnikom wypoczynku odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w obiektach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzają kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku MEN.

Oprócz służb i instytucji, które z urzędu zajmują się zarządzaniem i kontrolą warunków wypoczynku dzieci i młodzieży, również rodzice w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnym dzieciom powinni wnikliwie zapoznać się z ofertą organizatora, sprawdzić czy wypoczynek jest zarejestrowany w kuratorium oświaty, jakie są kwalifikacje kadry pedagogicznej, czy jest zabezpieczona opieka medyczna. Należy przekazać organizatorowi ważne informacje dotyczące dziecka takie jak: przyjmowane leki, alergie, uczulenia itp. oraz  dokładnie wypełnić kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku z podaniem dokładnych  danych adresowych, telefonów kontaktowych do rodziców lub opiekunów.

Wakacje nad wodą czyli Serwis Kąpieliskowy

Serwis Kąpieliskowy aktualizowany na bieżąco w sezonie kąpielowym. Znajdują się tutaj informacje dotyczące sezonu kąpielowego, bieżącej oceny i klasyfikacji wody, ale również infrastruktury obiektu - czy na terenie są prysznice, toalety, przebieralnie, czy jest miejsce do kąpieli dla dzieci oraz czy na kąpielisku jest ratownik. Ogólnokrajowa lista miejsc wykorzystywanych do kąpieli znajduje na stronie Serwisu Kąpieliskowego.

Informacje szczegółowe dotyczące pływalni znajdujących się w powiecie jarocińskim dostępne są na stronie: http://www.psse-jarocin.pl


Podróże zagraniczne i szczepienia

Letni czas wakacji zachęca do zwiedzania świata i wycieczek do obcych krajów. Jednak przed  wyjazdem należy dobrze zapoznać się z odwiedzanym miejscem, aby uniknąć przykrych niespodzianek, szczególnie zdrowotnych. Dlatego warto wiedzieć, jakie zagrożenia niosą za sobą wizyty zagraniczne do ciepłych krajów.

Przed wyjazdem:

  • zapoznaj się z zagrożeniami zdrowotnymi w rejonie docelowym - niezbędne informacje na temat szczepień w podróżach zagranicznych uzyskasz wchodząc na stronę internetową www.szczepienia.gis.gov.pl,
  • przygotuj apteczkę podróżną,
  • pamiętaj o szczepieniach ochronnych i zaszczep się przed podróżą w Punkcie Szczepień Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu!

 

Warto zapoznać się z poniższymi materiałami informacyjnymi:


Zosia radzi jak bezpiecznie spędzić wakacje

Aby Twoje dziecko bezpiecznie spędziło wakacje

W lesie

W górach

Nad wodą

Informator o obowiązkach organizatora - opracowanie KW PSP

Praktyczne porady dla organizatorów - opracowanie KW PSP

Poradnik leśnego wędrowca - jak nie zgubić się w lesie? – opracowanie Lasy Państwowe

Leśny savoir vivre - Lasy Państwowe

Co zrobić w lesie, gdy ... - Lasy Państwowe

Las pełen wypoczynku - Lasy Państwowe

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą (ulotka) - Policja