Akcja profilaktyczna "Biała Niedziela"

b niedziela 4          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie włączyła się w akcję profilaktyczną "Biała Niedziela" zorganizowaną w dniu 25 czerwca 2017r. przez jarociński szpital i Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

Uruchomiony został punk informacyjno - edukacyjny, w którym osoby palące tytoń mogły za pomocą smokerlyzera zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz sprawdzić procent karboksyhemoglobiny we krwi. Zainteresowanym osobom demonstrowano za pomocą alkogogli upośledzenie zmysłów po spożyciu alkoholu od 0,8 do 1,5 promila.

Udzielano informacji oraz przekazywano materiały edukacyjne w zakresie profilaktyki zakażeń HIV oraz profilaktyki uzależnień od tytoniu, alkoholu i substancji psychoaktywnych: narkotyków, i tzw. "dopalaczy".
Punkt informacyjno-edukacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony pacjentów.

b niedziela 1   b niedziela 2   b niedziela 3  

b niedziela 5   b niedziela 6