Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu

who

             Najnowsze prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że wdrożenie pakietu polityk zdecydowanie ograniczających użycie tytoniu - zgodnie z postanowieniami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia Tytoniu (Ramowej Konwencji WHO) - przyniesie państwom członkowskim Europejskiego Regionu WHO znaczące korzyści zdrowotne zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej.

Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród dorosłych w Polsce w 2013 r. wynosiło 29,4% w tym 25,2% kobiet i 34% mężczyzn.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń