Ocena zimowego wypoczynku w 2017r. na terenie powiatu jarocińskiego

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu jarocińskiego w roku 2017

Na terenie powiatu jarocińskiego, w elektronicznym wykazie bazy wypoczynku zimowego w roku 2017, zarejestrowano 21 różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. W obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie zgłoszono 8 turnusów wypoczynku, w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku 4 turnusy oraz 9 wypoczynków w miejscu zamieszkania tzw. „półkolonii”. Jeden zgłoszony w bazie turnus wypoczynku nie odbył się ( półkolonia – brak chętnych uczestników).

Podczas trwania ferii zimowych na terenie powiatu jarocińskiego, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie, przeprowadzili kontrole sanitarne na 10 turnusach wypoczynku dzieci i młodzieży, z których:
  - 3 zorganizowane były w obiekcie hotelowym,
  - 2 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku,
  - 5 w miejscu zamieszkania.

Na 12 obiektów w których organizowano wypoczynek zimowy, skontrolowano 9. Czterech organizatorów wypoczynku na podległym terenie organizowało w sumie 8 turnusów.

Z wypoczynku w skontrolowanych placówkach skorzystało 379 uczestników.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości sanitarnych. Nie wydano decyzji administracyjnych i nie nałożono mandatów karnych. W trakcie każdej kontroli wypoczynku udzielano ustnych instruktaży na temat bezpiecznych zachowań  w trakcie spędzania zimowego wypoczynku.

Uczestnikom zimowego wypoczynku w obiektach Powiatu Jarocińskiego zagwarantowano dobre warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej, wyżywienia oraz możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.


J.K.