Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Ocena zimowego wypoczynku w 2017r. na terenie powiatu jarocińskiego

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu jarocińskiego w roku 2017

Na terenie powiatu jarocińskiego, w elektronicznym wykazie bazy wypoczynku zimowego w roku 2017, zarejestrowano 21 różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. W obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie zgłoszono 8 turnusów wypoczynku, w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku 4 turnusy oraz 9 wypoczynków w miejscu zamieszkania tzw. „półkolonii”. Jeden zgłoszony w bazie turnus wypoczynku nie odbył się ( półkolonia – brak chętnych uczestników).

Podczas trwania ferii zimowych na terenie powiatu jarocińskiego, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie, przeprowadzili kontrole sanitarne na 10 turnusach wypoczynku dzieci i młodzieży, z których:
  - 3 zorganizowane były w obiekcie hotelowym,
  - 2 w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku,
  - 5 w miejscu zamieszkania.

Na 12 obiektów w których organizowano wypoczynek zimowy, skontrolowano 9. Czterech organizatorów wypoczynku na podległym terenie organizowało w sumie 8 turnusów.

Z wypoczynku w skontrolowanych placówkach skorzystało 379 uczestników.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości sanitarnych. Nie wydano decyzji administracyjnych i nie nałożono mandatów karnych. W trakcie każdej kontroli wypoczynku udzielano ustnych instruktaży na temat bezpiecznych zachowań  w trakcie spędzania zimowego wypoczynku.

Uczestnikom zimowego wypoczynku w obiektach Powiatu Jarocińskiego zagwarantowano dobre warunki zakwaterowania, utrzymania higieny osobistej, wyżywienia oraz możliwości prowadzenia zajęć rekreacyjnych i sportowych.


J.K.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania

×

K O M U N I K A T

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie informuje, że w ostatnim czasie w różnych formach, m.in. poprzez wręczanie pasażerom pociągów rozpowszechniane jest fałszywe pismo, datowane na 20.07.2020 r. na podstawie, którego osoba podszywająca się pod Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego usiłuje wyłudzić od poszczególnych osób szczegółowe dane osobowe, rzekomo niezbędne do zwalczania wirusa SARS-CoV-2.

Proszę nie reagować na te fałszywe wezwania !