Działania w ramach profilaktyki grypy w placówkach nauczania i wychowania

W ramach profilaktycznych działań dotyczących grypy i zakażeń grypopodobnych, w okresie od 13.02. do 17.02.2017 roku. przeprowadzono kontrole placówek nauczania i wychowania. Kontrolą objęto ocenę warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów.
Wszystkie skontrolowane w tym okresie placówki posiadały właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej uczniów. Pomieszczenia sanitarnohigieniczne oraz ich wyposażenie znajdowały się w dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wszystkie umywalki zaopatrzone były w ciepłą bieżącą wodę, mydło w dozownikach, ręczniki papierowe jednorazowego użytku lub suszarki do rąk. Stan czystości i porządku w pomieszczeniach sanitarnych określono jako prawidłowy. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zostały zachowane.

W trakcie w/w kontroli przeprowadzono akcję informacyjno-edukacyjną dotyczącą profilaktyki grypy, pozostawiono materiały edukacyjne.
Wspólnie z pracownikiem Stanowiska Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Jarocinie, przeprowadzono pogadanki na temat sposobów zapobiegania szerzenia się grypy i zakażeń grypopodobnych w placówkach nauczania i wychowania. Wśród młodszych dzieci zademonstrowano i przećwiczono wspólnie z nimi prawidłową technikę mycia rąk. Rozdano instrukcje prawidłowego mycia rąk, które zostały umieszczone w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych w placówkach oraz ulotki dotyczące grypy i zakażeń grypopodobnych.
Ponadto pod koniec stycznia br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie w ramach profilaktycznych działań dotyczących grypy i zakażeń grypopodobnych przesłał do Dyrektorów szkół i przedszkoli  pismo zachęcające do korzystania z materiałów edukacyjnych na temat grypy, znajdujących się na stronie internetowej PSSE w Jarocinie. W załączeniu do pisma przesłano również ulotki dotyczące szczepień przeciwko grypie oraz na temat jak ustrzec się grypy i jak jej zapobiegać w szkołach i placówkach oświatowych.

higiena1  higiena4  higiena2  higiena3


J.K.