Obszarowa ocena jakości wody - komunikat z 16.01.2017

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie przekazuje obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Informuje, że przeprowadzone badania próbek wody pobranej z wodociągów: Jarocin, Kotlin SKR, Wola Książęca, Magnuszewice, Wyszki, Twardów, Góra, Jaraczewo, Nosków, Rusko, Kamień, Komorze, Lubinia Mała, Raszewy, Stęgosz, Pawłowice, Podlesie, ZPOW Kotlin, Gospodarstwo Ciświca od stycznia do grudnia 2016r. spełniają wymagania określone w załącznikach 1-4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Tab.1. Wykaz producentów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Tab.2. Zaopatrzenie w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia