Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin infolinia: 22 25 00 115    
plenfrderu

O Nas

KIEROWNICTWO POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W JAROCINIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie
dr n. o zdr. Beata Oleśków

Główna Księgowa
Halina Szlachciak

Kierownik Oddziału Nadzoru
mgr inż. Jacek Moś

p.o. Kierownik Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
mgr Arleta Ciechelska-Rybarczyk

Kierownik Sekcji Administracyjno-Technicznej
mgr Mirosław Nowak


Informacje o nas

Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu jarocińskiego jest promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, przeciwdziałanie zagrożeniom stwarzanym przez środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie zdrowia publicznego.

W strukturach PSSE w Jarocinie funkcjonuje także Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie wdrożony jest System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm:

 • PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności. Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”;
 • PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Poprzez wdrożenie założeń norm, stanowiących zbiór ogólnych kryteriów związanych z bieżącą pracą, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie daje dowód swojej wiarygodności oraz rzetelności, a także dąży do zwiększenia zaufania społeczeństwa do wykonywanych przez siebie czynności.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie System Zarządzania funkcjonuje w oparciu o następujące dokumenty:

 • Polityki Jakości,
 • Deklaracja Kierownictwa,
 • Księgi Jakości,
 • Księga Systemu Zarządzania,
 • Procedury ogólne Systemu Zarządzania,
 • Pocedury Systemu Zarządzania,
 • Procedury badawcze,
 • Procedury techniczne,
 • Instrukcje badawcze,
 • Instrukcje robocze Systemu Zarządzania.

Celem oceny funkcjonowania oraz możliwości doskonalenia Systemu Zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie, przeprowadzane są systematyczne, niezależne i udokumentowane audity zewnętrzne i wewnętrzne.
Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Zarządzania w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Jarocinie pełnią:

 • Główny Specjalista do Spraw Systemu Jakości,
 • Kierownik do Spraw Jakości.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania