Wykaz badań

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii wykonuje badania z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej:

-  zakażeń przewodu pokarmowego – bakteriologiczne (próbka pobrana od osoby: zdrowej, ozdrowieńca, nosiciela)
       PB-01 „Badanie diagnostyczne w przypadku zakażenia przewodu pokarmowego pałeczkami Salmonella i Shigella” Q

-  zakażeń przewodu pokarmowego – bakteriologiczne (próbka pobrana od osoby chorej)  
       PB-01 „Badanie diagnostyczne w przypadku zakażenia przewodu pokarmowego pałeczkami Salmonella i Shigella” Q
       PB-02 „Badanie diagnostyczne w przypadku zakażenia przewodu pokarmowego-tlenowa flora jelitowa”
       wydanie 1 z dnia 05.01.2009

Q - metoda akredytowana nr certyfikatu akredytacji AB 1209

 

Wykaz wykonywanych badań poza zakresem akredytacji:

I. Badania parazytologiczne (pasożyty):
     - badanie kału:
            met. koproskopową w kierunku obecności form rozwojowych i jaj pasożytów jelitowych,
            met. EIA w kierunku obecności antygenu Giardia lamblia
     - wymazy okołoodbytnicze w kierunku jaj Enterobuis vermicularis (owsiki)
II. Biologiczne testy skuteczności sterylizacji