Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Wykaz badań

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii wykonuje badania z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej:

-  zakażeń przewodu pokarmowego – bakteriologiczne (próbka pobrana od osoby: zdrowej, ozdrowieńca, nosiciela)
       PB-01 „Badanie diagnostyczne w przypadku zakażenia przewodu pokarmowego pałeczkami Salmonella i Shigella” Q

-  zakażeń przewodu pokarmowego – bakteriologiczne (próbka pobrana od osoby chorej)  
       PB-01 „Badanie diagnostyczne w przypadku zakażenia przewodu pokarmowego pałeczkami Salmonella i Shigella” Q
       PB-02 „Badanie diagnostyczne w przypadku zakażenia przewodu pokarmowego-tlenowa flora jelitowa”
       wydanie 1 z dnia 05.01.2009

Q - metoda akredytowana nr certyfikatu akredytacji AB 1209

 

Wykaz wykonywanych badań poza zakresem akredytacji:

I.  Badania bakteriologiczne (posiew):
    - mocz
    - wymazy: z gardła, nosa, ucha, rany, owrzodzenia, pochwy, worka spojówkowego itp.
    - ropa
    - krew
    - płyn mózgowo-rdzeniowy
    - punktaty i inne płyny z jam ciała
    - plwocina w kierunku flory nieswoistej ( poza BCG )
    - pokarm kobiecy,       
II.  Badanie kału w kierunku Adeno i Rotawirusów (met. immunochromatograficzną )
III. Badania parazytologiczne (pasożyty):
     - badanie kału:
            met. koproskopową w kierunku obecności form rozwojowych i jaj pasożytów jelitowych,
            met. EIA w kierunku obecności antygenu Giardia lamblia
     - wymazy okołoodbytnicze w kierunku jaj Enterobuis vermicularis (owsiki)
IV. Biologiczne testy skuteczności sterylizacji


Laboratorium uczestniczy w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań w Mikrobiologii - POLMICRO
prowadzonym przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie

 

Polmicro 

 

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń