Próbki do badań na nosicielstwo

są przyjmowane przez Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii,

po dokonaniu wpłaty za badanie w kasie PSSE w Jarocinie.

Rachunki będą wystawiane na zakład pracy po uprzednim przedstawieniu upoważnienia - pobierz.

Brak w/w upoważnienia skutkować będzie wystawieniem rachunku na klienta.

Koszt badania wynosi 84 złotych.