Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

LABORATORIUM MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGIIpca

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie prowadzi badania
w ramach realizacji zadań określonych w Ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz w formie zleceń od klientów zewnętrznych.

Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji
laboratoriów badawczych i wzorcujących”

Laboratorium stosuje metody analiz opublikowane w normach krajowych i międzynarodowych
oraz procedurach badawczych. Badania wykonywane są przez wykwalifikowanych analityków
z doświadczeniem zawodowym, którzy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i seminariach.
Wysoką jakość badań i wiarygodność wyników oraz kompetencje personelu Laboratorium potwierdzają
bardzo dobre wyniki uzyskiwane w badaniach biegłości.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania

×

K O M U N I K A T

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie informuje, że w ostatnim czasie w różnych formach, m.in. poprzez wręczanie pasażerom pociągów rozpowszechniane jest fałszywe pismo, datowane na 20.07.2020 r. na podstawie, którego osoba podszywająca się pod Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego usiłuje wyłudzić od poszczególnych osób szczegółowe dane osobowe, rzekomo niezbędne do zwalczania wirusa SARS-CoV-2.

Proszę nie reagować na te fałszywe wezwania !