Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin infolinia: 22 25 00 115    
plenfrderu

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka w dniach 14-16 lipca w Jarocinie funkcjonować będzie

mobilny punkt pobrań Covid-19.

Z mobilnego punktu drive-thru skorzystać́ będą̨ mogli mieszkańcy powiatu jarocińskiego oraz powiatów ościennych.
Mobilne centrum badań będzie podzielone przez 12WBOT na ścieżkę̨ walk-thru (dla pieszych) oraz drive-thru (dla kierowców i pasażerów bez konieczności wysiadania z auta).

Centrum wymazowe zlokalizowane zostanie na parkingu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie przy ulicy Franciszkańskiej 1.

Będzie czynne codziennie od godz. 10:00 do godz. 19:00. Testy są bezpłatne.

Osoby zainteresowane powinny wcześniej zarejestrować się telefonicznie w WSSE w Poznaniu pod numerem telefonu 61 656-80-75.

Rejestracja od poniedziałku do środy od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Wynik testu, będzie można odebrać przez konto pacjenta.

Osobom poddającym się testom zalecamy utworzenie profilu zaufananego

i na stronie www.pacjent.gov.pl w zakładce „Internetowe konto pacjenta” pobranie do swoich wyników.

Termin oczekiwania może wynosić od 2 do 7 dni.

kleszczKleszcze żyją powszechnie na terenie całego kraju w miejscach wilgotnych i obfitujących w roślinność. Można spotkać je w lasach (zwłaszcza liściastych i mieszanych), na podmokłych terenach porośniętych krzewami i trawami, na łąkach oraz nad brzegami rzek i jezior.
Pojawiają się także w parkach i na działkach. Aktywność kleszczy rozpoczyna się zwykle wczesną wiosną i trwa aż do późnej jesieni. Jest większa im wyższa jest temperatura i wilgotność otoczenia. Żyją w ściółce i w poszukiwaniu swych żywicieli (zwierząt, ludzi) wspinają się na trawy i krzewy. Wiszą na źdźbłach trawy i na spodzie liści, z tego powodu są niewidoczne. Dlatego zbieramy kleszcze przechodząc przez trawy lub krzewy. Kleszcze żywią się krwią zwierząt i ludzi.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uprzejmie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011r. Nr 115 poz. 672 ze zm.) organizowany jest kurs dla kandydatów na KLASYFIKATORA GRZYBÓW ŚWIEŻYCH - w terminie: 23-25.05.2019r. w Karpicku k/Wolsztyna. Szczegóły w załączniku.

ZSP B Tarce Laureaci          W dniu 6 grudnia 2018r. w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach odbyło się podsumowanie etapu powiatowego konkursu „Nie daj szansy AIDS” na film pt. ."Krótki film o HIV"  dla uczniów szkół podstawowych III klas gimnazjalnych oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W tym roku WSSE w Poznaniu nawiązała współpracę z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej-Oddziałem Terenowym w Poznaniu, które pozyskało grant na realizację konkursu z programu "Pozytywnie Otwarci" i ufundowało nagrody dla laureatów etapu powiatowego konkursu i zorganizowało prelekcję pt. "Profilaktyka HIV/AIDS i innych zagrożeń dla zdrowego życia" w wykonaniu Pani Sylwii Wojtysiak przedstawiciela Wielkopolskiego Centrum Szkoleń i Psychoterapii.

MLZ 2018          Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce realizuje na terenie województwa wielkopolskiego projekt edukacyjny w zakresie edukacji antynikotynowej „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia -  kontra tytoń”.
W ramach realizacji projektu  w dniu 15 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej w Żerkowie  przeprowadzone zostało szkolenie 23 osobowej grupy młodzieży gimnazjalnej.
Szkolenie składało się z dwóch części : teoretycznej i warsztatowej.    
W części teoretycznej młodzież dowiedziała się jakie choroby wywołuje palenie tytoniu, poznała skład dymu tytoniowego i jego wpływ na organizm ludzki, zapoznana została z cyklem uzależnienia od nikotyny oraz pojęciem biernego palenia.

trzymaj forme          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie w imieniu Organizatorów tj. Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, zaprasza do udziału w VIII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.
Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną.
          Jest on skierowany zarówno do szkół, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, jak i do tych placówek, które nie realizują Programu.   
          Zasady organizacji i przebieg Konkursu określa regulamin Konkursu dostępny na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl.

          Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego już po raz 15 organizuje konkurs „Nie daj szansy AIDS” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
          W tym roku nawiązała współpracę z Polskim Towarzystwem Oświaty Zdrowotnej - Oddział Terenowy w Poznaniu, które pozyskało grant z programu „Pozytywnie Otwarci”. Filmy wskazują na zachowania pozwalające chronić się przed HIV i zachęcają do wykonania testu w kierunku zakażenia po każdej sytuacji ryzykownej. Konkursy powiatowe zakończyły się 9 listopada. W naszym powiecie zwycięzcą została Magdalena Wolicka, która weźmie udział w finale wojewódzkim 7 grudnia w kinie Muza w Poznaniu. Podsumowanie etapu powiatowego odbędzie się w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach w dniu 6 grudnia 2018r. o godzinie 9.00

Podsumowanie etapu powiatowego konkursu „Nie daj szansy AIDS” na film pod tytułem: „Krótki film o HIV”

I. Dane dotyczące uczestników konkursu:
Liczba szkół biorących udział w konkursie – 2
Liczba prac konkursowych – 2
Liczba uczestników konkursu – 4

II. Informacja dotycząca prac konkursowych:
Komisja dokonała oceny prac konkursowych – Protokół z dnia  06.11.2018r. i przyznała:

nowy zakaz palenia          Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia.
W Polsce Światowy Dzień Rzucania Palenia obchodzony jest od 1992r. Jego celem jest realizacja planu Europy wolnej od dymu tytoniowego poprzez organizowanie kampanii zdrowotnych promujących zdrowie oraz styl życia wolny od dymu tytoniowego.
          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie w ramach obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia zorganizowała w dniu 15 listopada br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Żerkowie punkt informacyjno-edukacyjny, w którym pracownik do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia udzielał informacji na temat szkodliwości palenia tytoniu i wykonywał u osób palących tytoń badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera.

Badania w kierunku zakażenia wirusem HIV prowadzone są w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w POZNANIU, KONINIE i LESZNIE.

Badania przeprowadzane są w sposób dyskretny i nie wymagają podawania żadnych danych personalnych.
Wszyscy pracownicy Punktów Konsultacyjno – Diagnostycznnych (PKD) mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości o pacjencie, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza, ustawą o zawodzie pielęgniarki, zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej i ustawą o ochronie danych osobowych.

> POZNAŃ <                    > KONIN <                    > LESZNO <

          Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego w ramach Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce realizuje  projekt edukacyjny w zakresie edukacji antynikotynowej „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra tytoń”. Autorami Projektu są pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu..
W ramach realizacji projektu przeprowadzane są szkolenia młodzieży gimnazjalnej.
Szkolenie składa się z dwóch części : teoretycznej i warsztatowej.
W części teoretycznej młodzież dowiaduje się jakie choroby wywołuje palenie tytoniu, poznaje skład dymu tytoniowego i jego wpływ na organizm ludzki oraz zapoznana zostaje z cyklem uzależnienia od nikotyny oraz pojęciem biernego palenia.
Podczas zajęć warsztatowych młodzież wspólnie opracowuje definicję uzależnienia, dyskutuje o przyczynach palenia tytoniu, uczy się umiejętności asertywnego zachowania, oblicza koszty związane z paleniem tytoniu.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują dyplom Młodzieżowego Lidera Zdrowia.
Młodzieżowi Liderzy Zdrowia będą mogli przekazywać wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu swoim rówieśnikom poprzez edukację rówieśniczą w środowisku szkolnym.

Realizatorem Projektu na terenie powiatu jarocińskiego jest Magdalena Mróz - starszy asystent do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Jarocinie.

pis ptoz          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej – Oddział Terenowy w Poznaniu zapraszają uczniów III klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego do udziału w  konkursie pod hasłem „Nie daj szansy AIDS”.
          Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów filmu pod tytułem „Krótki film o HIV”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową.

Do pobrania:        Regulamin konkursu                               Karta zgłoszenia do konkursu

                           Zgoda opiekuna                                     Oświadczenie uczestnika

gis wsseKOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jarocinie
z dnia 2 lipca 2018 roku  


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie informuje, że przeprowadzone badania próbek wody pobranej  z wodociągów: Jarocin, Góra, Jaraczewo, Nosków, Rusko, Kotlin SKR, Kurcew, Magnuszewice, Wola Książęca, Kamień, Komorze, Lubinia Mała, Raszewy, Stęgosz, Pawłowice, Podlesie, Kotlin ZPOW od stycznia do końca czerwca 2018r. spełniają wymagania określone w załącznikach 1 – 4  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. 2017, poz. 2294 ze. zm.).

                                                                                                                              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie
                                                                                                                                                         w.z. Jacek Moś
                                                                                                                                                       mgr Beata Oleśków

wypoczynek sm          Czas letnich wakacji, wolny od szkoły i obowiązków nauki czy pracy, to czas przeznaczony na różne formy wypoczynku. Obozy, kolonie, półkolonie, wycieczki oraz wyjazdy zagraniczne, szczególnie połączone z aktywnością fizyczną to najlepszy sposób na ciekawe spędzenie lata. Wiele wrażeń i atrakcji czeka  dzieci i młodzież podczas słonecznego wypoczynku. Aby uchronić się przed niebezpieczeństwem i jego negatywnymi następstwami, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie przypomina, na co zwracać szczególną uwagę, aby wakacje minęły bezpiecznie, dostarczając tylko pozytywnych, niezapomnianych wrażeń. > PORADNIK - Warto wiedzieć ! <

Światowy Dzień bez Tytoniu, ang. World No Tobacco Day – święto obchodzone 31 maja.
Światowy Dzień bez Tytoniu został ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów.
Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.

Podsumowanie etapu powiatowego konkursu pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” dla uczniów klas V szkół podstawowych.
          Tegoroczne zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu gry planszowej, która będzie propagowała zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów.

Dane dotyczące uczestników  konkursu:
Liczba szkół biorących udział w konkursie :  9 szkół.
Liczba uczestników konkursu : 9 uczniów.

WbPneumSzanowni Rodzice i Opiekunowie,

       Przed Państwem szansa bezpłatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom – jednych z najbardziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie choroby i często pozostawiających powikłania na całe życie.
Taką możliwość oferuje Państwu Ministerstwo Zdrowia. Można zaszczepić dzieci  do 5 r.ż., które dotąd nie otrzymały szczepionki przeciw pneumokokom. Wystarczy tylko zgłosić się do swojego Lekarza Pierwszego Kontaktu.
Zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości, bo przecież:
"Pneumokoków nie lubimy, więc nasze dzieci zaszczepimy"

               Komunikat MZ do świadczeniodawców           

grzybInformujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na KURS KLASYFIKATORA GRZYBÓW ŚWIEŻYCH
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2011r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy
(Dz. U z 2011r. Nr 115 poz. 672)
Kurs odbędzie się w terminie: od 17 do 19 maja 2018r.  - 

          Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza serdecznie do udziału w konkursie na fotografię pod hasłem “Wybierz życie – pierwszy krok”.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego biorących udział w programie “Wybierz życie – pierwszy krok”.
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie autorskiej fotografii na temat profilaktyki raka szyjki macicy, która będzie mogła być wykorzystana jako materiał pomocniczy do realizacji programu. Regulamin konkursu

ARS         Główny Inspektorat Sanitarny w ramach realizacji programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość?"
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II edycji Konkursu „Szkoła wolna od używek”.
Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

          Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i zrealizowaniu projektu edukacyjnego mającego na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są na  www.szkolawolnaoduzywek.pl.
Prace można zgłaszać do dnia 16 kwietnia 2018 r. Zachęcamy do wysyłania prac !

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu jarocińskiego w roku 2018

          Na terenie powiatu jarocińskiego, w elektronicznym wykazie bazy wypoczynku zimowego w roku 2018, zarejestrowano 18 różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. W obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie zgłoszono  8 turnusów wypoczynku, w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku 2 turnusy oraz 8 wypoczynków w miejscu zamieszkania tzw. „półkolonii”. Jeden zgłoszony w bazie turnus wypoczynku nie odbył się ( półkolonia – brak chętnych uczestników).

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaprasza serdecznie do współpracy przy organizacji XVIII edycji konkursu na grę planszową pod hasłem: „Palić, nie palić – oto jest pytanie”, który jak co roku skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018.

CZYTAJ - Regulamin Konkursu

walenti          Walentynki, święto zakochanych, uświadamia nam jacy jesteśmy dla siebie ważni, jak bardzo potrzebujemy być blisko ukochanej osoby, jak bardzo ważna jest dla nas jej akceptacja, czy spojrzenie pełne zrozumienia. Jest to też dobry czas aby wspomnieć o profilaktyce nowych zakażeń wirusem HIV.
Na co dzień troszczymy się o zdrowie – zarówno swoje własne, jak i naszego Walentego lub naszej Walentynki. Dlaczego więc nie wykonać testu w kierunku HIV? Nie powinien to być test wierności partnera czy partnerki, ale standardowy element budowania poczucia bezpieczeństwa w związku.
Mimo ogromnego postępu wiedzy jaki dokonał się od początku epidemii HIV/AIDS na temat dróg przenoszenia, objawów klinicznych zakażenia HIV, a przede wszystkim leczenia – świadomość społeczeństwa wzrosła w daleko niewystarczającym stopniu. W Polsce z każdym rokiem przybywa osób, które nie zdają sobie sprawy ze swojego zakażenia HIV.

mammoMasz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

Niespełna  39,4 % uprawionych Polek zgłosiło się w tym roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Waga i znaczenie Programu dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

„Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bezpłatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek.”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie przekazuje informację o konsultacjach społecznych w zakresie użycia środka ochrony roślin o nazwie Dursban 480 EC oraz o możliwości zgłaszania uwag odnośnie zastosowania przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych (RDLP) w Poznaniu wyżej wspomnianego środka w terminie do 23 lutego 2018 r.

Uwagi można zgłaszać za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule wpisując „konsultacje FSC - Dursban”.

Wszelkich informacji na ten temat udzielają Marlena Kowalkowska i Zuzanna Pichola pod nr tel. +48 61 668 44 35 lub +48 61 668 44 39.

CZYTAJ WIĘCEJ...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie przekazuje obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989). Równocześnie informuje, że przeprowadzone badania próbek wody pobranej z wodociągów: Jarocin, Kotlin SKR, Wola Książęca, Kurcew, Magnuszewice, Góra, Jaraczewo, Nosków, Rusko, Kamień, Komorze, Lubinia Mała, Raszewy, Stęgosz, Pawłowice, Podlesie, ZPOW Kotlin, od stycznia do grudnia 2017r. spełniały wymagania określone  w załącznikach 1-4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Tab.1. Wykaz producentów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Tab.2. Zaopatrzenie w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia

HIV Poznan 2017Badania w kierunku zakażenia wirusem HIV prowadzone są w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w POZNANIU.

Badania przeprowadzane są w sposób dyskretny i nie wymagają podawania żadnych danych personalnych.
Wszyscy pracownicy Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego (PKD) mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości o pacjencie, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza, ustawą o zawodzie pielęgniarki, zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej i ustawą o ochronie danych osobowych.

CZYTAJ WIĘCEJ...

mamczasrozmawiacKrajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV rozpoczyna kampanię społeczną pod hasłem „Mam czas rozmawiać”.

Grupą docelową kampanii są rodziny wielopokoleniowe, osoby w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami życiowymi, których zakażenie HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową może dotyczyć.

Kampania trwać będzie od listopada 2017r. do czerwca 2018r. Nasilenie działań kampanijnych nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2017r. przed Europejskim Tygodniem Testowania i Światowym Dniem AIDS.

> Sytuacja epidemiologiczna w zakresie HIV/AIDS <                                                      > Informacja prasowa <

          W tym roku już po raz dziesiąty w dniu 18 listopada w całej Europie obchodzimy Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EDWA), ustanowiony przez Komisję Europejską w 2008 roku. Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków oraz zwiększenie świadomości, jakim zagrożeniem dla zdrowia każdego z nas jest zjawisko antybiotykooporności.

 Następujące informacje stanowią najistotniejsze przesłania kampanii:

nowy zakaz palenia

16 listopada 2017
Światowy Dzień Rzucania Palenia

Co roku w trzeci czwartek listopada na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Tego dnia zachęcamy wszystkich palaczy, aby przynajmniej na jeden dzień podjęli próbę zaprzestania palenia. Problem palenia tytoniu jest w Polsce wciąż aktualny – codziennie w naszym kraju pali papierosy co trzeci mężczyzna (31%) oraz co piąta kobieta (18%)[1].

           Konkurs na film pod tytułem „Krótka historia o HIV” ogłoszony został przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu. Adresatami konkursu była młodzież szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.
Zadanie konkursowe polegało na nakręceniu filmu na temat profilaktyki HIV/AIDS. Autorzy w swoich filmach mieli zachęcić młodych ludzi do zainteresowania się tą tematyką. Konkurs składał się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.

I JKasperkowiak          W ramach realizacji Projektu edukacyjnego „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu ogłosiła konkurs plastyczny na plakat pod hasłem „Bądźmy zdrowi”. Konkurs adresowany był do uczniów klas II i III szkół gimnazjalnych województwa wielkopolskiego. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu plakatu skierowanego do młodzieży na temat zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej.

Do etapu powiatowego konkursu przystąpiły 4 placówki.

Laureaci konkursu:

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie uprzejmie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zapraszają do udziału w VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”. Cele Konkursu wynikają z założeń programowych i związane są z racjonalnym żywieniem i aktywnością fizyczną.
Konkurs realizowany w roku szkolnym 2017/2018, adresowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”. W Konkursie mogą wziąć udział również uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, którzy nie realizują w/w programu.

HIV Kalisz          Badania w kierunku zakażenia wirusem HIV prowadzone będą w Centrum Medycznym KONSYLIUM (gab. nr 1 na parterze) przy ul. Podkowińskiego 2 w Kaliszu, w piątki w godzinach od 16.00 – 20.00 w dniach:

27 października 2017, 3 listopada 2017, 10 listopada 2017

tel. 730 506 586

Badania przeprowadzane są w sposób dyskretny i nie wymagają podawania żadnych danych personalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ...

grzyby sie 1          W dniach 04-05.10.2017r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie zorganizowano dla uczniów i młodzieży szkół powiatu jarocińskiego spotkanie informacyjno-edukacyjne połączone z wystawą na temat bezpiecznego grzybobrania.
Celem tego spotkania było zapoznanie uczestników z zasadami zbierania grzybów i z tematyką profilaktyki zatruć grzybami. Na wystawie zaprezentowano okazy świeżych grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących.

Podczas prezentacji multimedialnej, grzyboznawca omówił najczęściej spotykane gatunki grzybów, pokazał jak odróżniać grzyby jadalne z podobnymi do nich grzybami trującymi. Przekazywane treści wzbogaciły plansze ilustrujące budowę grzybów, gatunki grzybów oraz rodzaje zatruć grzybami.

bn 23.09 1          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie włączyła się w kolejną akcję profilaktyczną „Biała Niedziela” zorganizowaną w dniu 24 września 2017r. przez jarociński szpital i Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

W punkcie informacyjno-edukacyjnym uruchomionym przez pracowników PSSE w Jarocinie osoby palące tytoń mogły za pomocą smokerlyzera zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz sprawdzić procent karboksyhemoglobiny we krwi, która powstaje w wyniku połączenia się tlenku węgla z hemoglobiną. Udzielano również informacji  oraz  przekazywano materiały edukacyjne w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz profilaktyki uzależnień od tytoniu, alkoholu i innych środków psychoaktywnych (narkotyków i tzw. „dopalaczy”).
Zainteresowanym osobom demonstrowano za pomocą alkogogli upośledzenie zmysłów po spożyciu alkoholu od 0,8 do 1,5 promila.

hiv aids          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie zaprasza do współpracy przy realizacji konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS pod hasłem „Nie daj szansy AIDS” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.
          Zadanie konkursowe polegać będzie na wykonaniu przez uczniów filmu pod tytułem „Krótka historia o HIV”, który będzie propagował wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach przenoszonych drogą płciową.

Do pobrania:
Regulamin konkursu „Nie daj szansy AIDS”
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka                                           Oświadczenie pełnoletniego uczestnika

badzmy zdrowi          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie zaprasza do udziału w  VII edycji konkursu plastycznego na plakat pod hasłem „Bądźmy zdrowi”  realizowanego w ramach Projektu „Bądźmy zdrowi-wiemy, więc działamy”.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas II - III oddziałów gimnazjalnych.

Do pobrania:
Regulamin konkursu "Bądźmy zdrowi"
Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka

wywiad sm          Zbieranie grzybów jest doskonałym relaksem i przyjemną formą spędzania wolnego czasu, a jak dopisze szczęście, to również źródłem satysfakcji z udanych zbiorów. Jeżeli nie mamy pewności, że zebrane grzyby są jadalne, warto skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez grzyboznawców Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie, ul. Wąska 2, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00, tel. 62 7472317 lub 62 7476243

          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie apeluje o rozwagę przy zbieraniu grzybów - TV PROART - wydarzenia z dnia 04.08.2017r.

badzmy zdrowi          31 maja 2017r. w Gimnazjum nr 1 w Żerkowie w ramach realizacji Projektu „Bądźmy zdrowi-wiemy, więc działamy” przeprowadzone zostało szkolenie dla uczniów pod tytułem „Znaczenie prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia dzieci i młodzieży”.
Szkolenie składało się z dwóch części: teoretycznej i warsztatowej. W części teoretycznej młodzież poznała między innymi główne zasady prawidłowego odżywiania, obliczania wskaźnika prawidłowej wagi ciała (BMI), odczytywania etykiet produktów spożywczych oraz przestrzegania zasad higieny podczas przygotowywania posiłków. W części warsztatowej uczniowie przygotowywali II śniadanie dla gimnazjalisty, wzięli udział w zawodach sportowych oraz prezentowali przygotowane wcześniej plakaty. 

b niedziela 4          Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie włączyła się w akcję profilaktyczną "Biała Niedziela" zorganizowaną w dniu 25 czerwca 2017r. przez jarociński szpital i Starostwo Powiatowe w Jarocinie.

Uruchomiony został punk informacyjno - edukacyjny, w którym osoby palące tytoń mogły za pomocą smokerlyzera zmierzyć poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz sprawdzić procent karboksyhemoglobiny we krwi. Zainteresowanym osobom demonstrowano za pomocą alkogogli upośledzenie zmysłów po spożyciu alkoholu od 0,8 do 1,5 promila.

          W dniu 29 maja 2017r. dzieci z Publicznego Przedszkola w Żerkowie przemaszerowały ulicami miasta z antytytoniowymi transparentami skandując hasło „Nie pal przy mnie”, wręczając przechodniom ulotki na temat szkodliwości palenia tytoniu.
Działanie przeprowadzone zostało w ramach realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

badzmy zdrowi          W ramach realizacji Projektu „Bądźmy zdrowi-wiemy, więc działamy” w dniu 5 czerwca 2017r. w Zespole Szkól w Siedleminie odbył się festyn prozdrowotny pod hasłem „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” z udziałem dzieci 6-7 letnich. W trakcie festynu dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych, grach i konkurencjach sprawnościowych. Dzieci wysłuchały również pogadanki na temat jak aktywność fizyczna i prawidłowe odżywianie wpływa na wygląd, samopoczucie i energię potrzebną do nauki i zabawy.
Przedszkolaki analizowały piramidę zdrowego odżywiania, oceniały „zdrowe” i „niezdrowe” przekąski oraz rozwiązywały rebusy i łamigłówki o tematyce prozdrowotnej. Na zakończenie wszyscy uczestnicy festynu otrzymali  koszulki i kolorowe zakładki do książki z logo Projektu  ufundowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Fotorelacja z festynu w Zespole Szkół w Siedleminie

 

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie informuje, że w związku ze zbliżającym się sezonem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (WPWIS) w dniu 8 czerwca 2017r. organizuje konferencję, podczas której przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Kuratorium Oświaty, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego a także Nadleśnictwa przedstawią najistotniejsze zagadnienia dotyczące wypoczynku oraz zasad jego organizowania i nadzorowania.
        Mając nadzieję, iż spotkanie przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży wypoczywających na terenie województwa wielkopolskiego, WPWIS zaprasza organizatorów wypoczynku do udziału w/w konferencji.
Program konferencji zostanie umieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu www.wsse-poznan.pl.

who

             Najnowsze prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że wdrożenie pakietu polityk zdecydowanie ograniczających użycie tytoniu - zgodnie z postanowieniami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczaniu Użycia Tytoniu (Ramowej Konwencji WHO) - przyniesie państwom członkowskim Europejskiego Regionu WHO znaczące korzyści zdrowotne zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej.

Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród dorosłych w Polsce w 2013 r. wynosiło 29,4% w tym 25,2% kobiet i 34% mężczyzn.

badzmy zdrowi          W ramach realizacji Projektu "Bądźmy zdrowi-wiemy, więc działamy" w dniu 19 maja 2017r.w Zespole Szkół ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi oraz w Niepublicznym Przedszkolu "Tęcza" w Radlinie odbyły się festyny prozdrowotne pod hasłem "Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy" z udziałem dzieci 6-7 letnich.
W trakcie festynów dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych, grach i konkurencjach sprawnościowych. Dzieci wysłuchały również pogadanki na temat jak aktywność fizyczna i prawidłowe odżywianie wpływa na wygląd, samopoczucie i energię potrzebną do nauki i zabawy.
Przedszkolaki analizowały piramidę zdrowego odżywiania, oceniały "zdrowe" i "niezdrowe" przekąski oraz rozwiązywały rebusy i łamigłówki o tematyce prozdrowotnej.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali przepisy na przygotowanie zdrowych słodkich przekąsek, koszulki i kolorowe zakładki do książki z logo Projektu ufundowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Fotorelacja z festynu w Zespole Szkół ZOO Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi                         Fotorelacja z festynu w Niepublicznym Przedszkolu „Tęcza” w Radlinie

tornister

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie informuje, że Fundacja Rosa organizuje w ramach projektu „Lekki Tornister” konkurs: „Mały ekspert ds. Lekkiego Tornistra”.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III szkół podstawowych. Celem konkursu jest ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki wad postawy oraz zwrócenie uwagi nauczycieli, rodziców, opiekunów na kwestię ciężkich plecaków uczniów szkół podstawowych. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia promującego profilaktykę wad postawy w sposób nawiązujący do założeń projektu „Lekki Tornister”.
Do zgłoszenia należy dołączyć opis uzasadniający, dlaczego warto dbać o swój kręgosłup, a także kilka wskazówek, jak to robić. Prace konkursowe należy przesyłać drogą elektroniczną, na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 31.05.2017.  -  REGULAMIN KONKURSU

Wyniki etapu powiatowego konkursu pod hasłem „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” dla uczniów klas V szkół podstawowych.
Tegoroczne zadanie konkursowe polegało na stworzeniu rebusu z hasłem promującym niepalenie.

Dane dotyczące uczestników  konkursu:
Liczba szkół biorących udział w konkursie : 11 szkół.
Liczba uczestników konkursu : 11 uczniów.

Dane dotyczące prac konkursowych:

sdz zsp b tarce1          Z okazji Światowego Dnia Zdrowia – 7 kwietnia 2017 roku, który  obchodzony był pod hasłem „Depresja – porozmawiajmy o niej” w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach ogłoszono dla uczniów klas pierwszych konkurs na pracę pisemną pt. „Depresja – porozmawiajmy o niej. Pozytywne myślenie”, w której młodzież miała za zadanie wskazać różnice między smutkiem a depresją, określić czynniki szkodliwe dla zdrowia psychicznego oraz podać własną receptę na pozytywne myślenie.
Finalistami konkursu są: Angelika Kordylasińska, Julita Wlazik, Jakub Płomiński, Milena Wojciechowska, Magdalena Wolicka, Patrycja Stęchlicka i Monika Zdunek.

ARS10 marca 2017r. Główny Inspektorat Sanitarny w ramach realizacji programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość?" ogłosił Konkurs "Szkoła wolna od używek"

Celem konkursu jest przygotowanie projektu edukacyjnego promującego postawę wolną od używek. Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały program edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość?". Prace należy zgłaszać poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który znaleźć można na stronie dedykowanej konkursowi www.szkolawolnaoduzywek.pl.
Prace można zgłaszać do dnia 26 marca 2017r.

Ocena warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu jarocińskiego w roku 2017

Na terenie powiatu jarocińskiego, w elektronicznym wykazie bazy wypoczynku zimowego w roku 2017, zarejestrowano 21 różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. W obiekcie hotelowym lub innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie zgłoszono 8 turnusów wypoczynku, w obiektach używanych okazjonalnie do wypoczynku 4 turnusy oraz 9 wypoczynków w miejscu zamieszkania tzw. „półkolonii”. Jeden zgłoszony w bazie turnus wypoczynku nie odbył się ( półkolonia – brak chętnych uczestników).

W ramach profilaktycznych działań dotyczących grypy i zakażeń grypopodobnych, w okresie od 13.02. do 17.02.2017 roku. przeprowadzono kontrole placówek nauczania i wychowania. Kontrolą objęto ocenę warunków do utrzymania higieny osobistej uczniów.
Wszystkie skontrolowane w tym okresie placówki posiadały właściwe warunki do utrzymania higieny osobistej uczniów. Pomieszczenia sanitarnohigieniczne oraz ich wyposażenie znajdowały się w dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wszystkie umywalki zaopatrzone były w ciepłą bieżącą wodę, mydło w dozownikach, ręczniki papierowe jednorazowego użytku lub suszarki do rąk. Stan czystości i porządku w pomieszczeniach sanitarnych określono jako prawidłowy. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zostały zachowane.

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Fundacją MSD dla Zdrowia Kobiet organizuje konkurs na film realizowany w ramach programu "Wybierz życie - pierwszy krok".
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego biorących udział w programie "Wybierz życie - pierwszy krok".

REGULAMIN KONKURSU...

laureaci zso jarocin14 lutego 2017r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie przeprowadzona została akcja informacyjno - edukacyjna pod hasłem "Bezpieczne Walentynki 2017", w ramach której Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie wspólnie z dyrekcją i szkolną służbą zdrowia przeprowadziła konkurs plastyczny na kartkę walentynkową uwzględniającą tematykę HIV/AIDS.
Laureaci konkursu: Julia Hetmańczyk, Nikodem Walczak, Agata Antczak, Kacper Nowak uczniowie klasy Ia.
Nagrody (pendrivy) dla laureatów konkursu ufundowała PSSE w Jarocinie.

depresja Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia daje nam unikalną możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie. Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie zaprasza do udziału w konkursie pt. „Palić, nie palić – oto jest pytanie?”, który skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018. Konkurs polega na przygotowaniu rebusu, którego rozwiązaniem będzie hasło o tematyce promującej niepalenie.

REGULAMIN KONKURSU...

walentynki smWalentynki, "święto zakochanych", uświadamia nam jacy jesteśmy dla siebie ważni, jak bardzo potrzebujemy być blisko ukochanej osoby, jak bardzo ważna jest dla nas jej akceptacja, czy spojrzenie pełne zrozumienia. Jest to też dobry czas aby wspomnieć o profilaktyce nowych zakażeń wirusem HIV. Na co dzień troszczymy się o zdrowie – zarówno swoje własne, jak i naszego Walentego lub naszej Walentynki. Dlaczego więc nie wykonać testu w kierunku HIV? Nie powinien to być test wierności partnera czy partnerki, ale standardowy element budowania poczucia bezpieczeństwa w związku.

Grypa to ostra choroba zakaźna wywoływana przez wirus grypy, który atakuje drogi oddechowe. Czas trwania grypy i jej przebieg zależą od właściwości patogenu, stanu fizycznego i odpowiedzi układu odpornościowego danej osoby. Na grypę możemy chorować wiele razy. Po chorobie nabywamy odporności, która jednak chroni nas przez krótki czas, ponieważ wirus grypy ciągle się zmienia. Za każdym razem nasz organizm ma do czynienia z nowym, zmodyfikowanym wirusem.

Od 1 stycznia 2017r. weszły w życie przepisy umożliwiające - obok istniejących już form sprzedaży żywności przez rolników (sprzedaż bezpośrednia) - rolniczy handel detaliczny.

W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest oprócz sprzedaży konsumentom finalnym również produkcja i przetwarzanie żywności. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, podmioty prowadzące działalność w ramach handlu detalicznego żywnością były zobowiązane do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji wydawanej przez organ PIS, zgodnie z art. 63 ust. z dn. 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowe przepisy upraszczają te zasady w odniesieniu do podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, pozostawiając jedynie obowiązek rejestracji u właściwego organu IW lub PIS.

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie przekazuje obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Informuje, że przeprowadzone badania próbek wody pobranej z wodociągów: Jarocin, Kotlin SKR, Wola Książęca, Magnuszewice, Wyszki, Twardów, Góra, Jaraczewo, Nosków, Rusko, Kamień, Komorze, Lubinia Mała, Raszewy, Stęgosz, Pawłowice, Podlesie, ZPOW Kotlin, Gospodarstwo Ciświca od stycznia do grudnia 2016r. spełniają wymagania określone w załącznikach 1-4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Tab.1. Wykaz producentów wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Tab.2. Zaopatrzenie w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania