Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

 tel. (62) 747 23 17 lub (62) 747 62 43  wew. 47
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Pracy należy w szczególności:
1)   prowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz dokumentacji w zakresie chorób zawodowych;
2)   nadzór nad zakładami pracy w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych i innych związanych z warunkami pracy;
3)   nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania:
     a)  substancji chemicznych i ich mieszanin,
     b)  produktów biobójczych i substancji czynnych,
     c)  prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3,
     d)  środków ochrony roślin,
     e)  substancji powierzchniowo czynnych i detergentów;
4)   nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
     a)  występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy,
     b)  występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
     c)  stosowania leków cytostatycznych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
     d)  usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
     e)  klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
5)   nadzór nad zagadnieniami związanymi z rejestracją, oceną i udzielaniem zezwoleń dla substancji chemicznych (REACH);
6)   udział w opracowywaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych w nowopowstałych lub modernizowanych zakładach pracy w zakresie higieny pracy;
7)   prowadzenie postępowania wyjaśniającego w ramach Wspólnotowego Systemu Szybkiego Powiadamiania o Produktach Niebezpiecznych (RAPEX) w odniesieniu do produktów chemicznych;
8)   współpraca z podmiotami gospodarczymi w ramach wdrażania przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania oraz pakowania substancji i mieszanin chemicznych (CLP);
9)   prowadzenie postępowania w przypadku stwierdzenia wytwarzania lub wprowadzania do obrotu środków zastępczych;
10) prowadzenie nadzoru, nad nowymi substancjami psychoaktywnymi, realizowanego w ramach kontroli spełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń