Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

          Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa wielkopolskiego w ramach Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce realizuje  projekt edukacyjny w zakresie edukacji antynikotynowej „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia - kontra tytoń”. Autorami Projektu są pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu..
W ramach realizacji projektu przeprowadzane są szkolenia młodzieży gimnazjalnej.
Szkolenie składa się z dwóch części : teoretycznej i warsztatowej.
W części teoretycznej młodzież dowiaduje się jakie choroby wywołuje palenie tytoniu, poznaje skład dymu tytoniowego i jego wpływ na organizm ludzki oraz zapoznana zostaje z cyklem uzależnienia od nikotyny oraz pojęciem biernego palenia.
Podczas zajęć warsztatowych młodzież wspólnie opracowuje definicję uzależnienia, dyskutuje o przyczynach palenia tytoniu, uczy się umiejętności asertywnego zachowania, oblicza koszty związane z paleniem tytoniu.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują dyplom Młodzieżowego Lidera Zdrowia.
Młodzieżowi Liderzy Zdrowia będą mogli przekazywać wiedzę na temat szkodliwości palenia tytoniu swoim rówieśnikom poprzez edukację rówieśniczą w środowisku szkolnym.

Realizatorem Projektu na terenie powiatu jarocińskiego jest Magdalena Mróz - starszy asystent do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Jarocinie.

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń