Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

          W roku szkolnym 2008/2009 Główny Inspektorat Sanitarny zainicjował realizację Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas” na terenie całego kraju. Program jest przeznaczony dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Obejmuje również rodziców dzieci oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych. Ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
Koordynatorami programu są pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, którzy przygotowują realizatorów programu poprzez szkolenia i narady oraz przeprowadzają dystrybucję materiałów do poszczególnych placówek realizujących program.

Cele szczegółowe programu:

  • zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej,
  • podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone jest na ekspozycję dymu tytoniowego,
  • podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji,
  • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego,
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
  • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
  • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Program przewiduje przeprowadzenie pięciu zajęć, które skoncentrowane są na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka sześcioletniego: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej.

Tytuły zajęć:

   - Wycieczka,
   - Co i dlaczego dymi?
   - Jak się czuję kiedy dymi papieros?
  
- Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
  
- Jak unikać dymu papierosowego?

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Ta forma dostarcza dzieciom najwięcej okazji do uczenia się przez doświadczenie. Uwzględniono następujące aspekty pracy warsztatowej:
Metody aktywizujące – stanowią zachętę dla dzieci do aktywnego sprawdzenia dostarczonej im wiedzy, także własnych wartości, postaw.

W programie zastosowano następujące metody aktywizujące:

   - wycieczka,
   - narysuj i napisz – diagnoza wiedzy,
  
-„burza mózgów” – dzieci mówią co dymi i dlaczego,
  
- ćwiczenia respiracyjne – oddychanie w różnych zdrowych miejscach,
  
- drama – zabawa w kwiatki,
  
- piosenka – postać smoka Dinka,
  
- zabawa w pociąg – ilustracje do historyjki,
  
- znaczki – „NIE PAL PRZY MNIE”

Praca w małych grupach – dzieci współpracują ze sobą, prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę. Ta forma pracy jest szansą do zaktywizowania dzieci nieśmiałych oraz treningu asertywności.
Wspierająca rola nauczyciela – nauczyciel, który zamierza aktywizować dzieci, powinien mieć świadomość konieczności koncentracji na dziecku, a w związku z tym przyjmuje rolę doradcy, koordynatora, który wspiera dziecko w działaniu.
W ramach programu „Czyste powietrze wokół nas” przygotowano następujące materiały (do pobrania):
broszurę ze scenariuszami zajęć dla dzieci i rodziców, plakat, kolorowankę dla dzieci.

PODSUMOWANIE PROGRAMU - pobierz
w latach 2012 - 2018 na terenie woj. wielkopolskiego

Koordynator powiatowy programu – Magdalena Mróz, Stanowisko do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, PSSE Jarocin
  

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń