Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”


          Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu jest autorem projektu edukacyjnego „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.
Projekt wpisuje się w Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, a także w politykę zdrowotną Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Projekt zakłada realizację działań informacyjno – edukacyjnych wśród młodzieży  klas  gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, kadry pedagogicznej i pielęgniarek środowiska szkolnego, a także  rodziców i opiekunów.
Projekt „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny” jest częścią programu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pt. „Dopalacze niszczą życie” realizowanego  pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Realizatorami programu są pracownicy  pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego.
Projekt „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny“ realizowany jest w oparciu o scenariusze zajęć zawarte w broszurze „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka.
Druk broszury sfinansowano z budżetu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu za zgodą Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii.

smak zycia

Koordynator powiatowy programu – Magdalena Mróz, Stanowisko do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, PSSE Jarocin

Więcej informacji na temat „dopalaczy” można znaleźć na stronach internetowych:
www.gis.gov.pl /w zakładce Zdrowie/
www.dopalaczeinfo.pl
www.narkomania.org.pl/prawo

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń