Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

 

Projekt „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”.

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu opracowali projekt informacyjno-edukacyjny „Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy”, dofinansowany ze środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię.
Cel ogólny Projektu to poprawa stanu zdrowia populacji dzieci i młodzieży w Polsce przez zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży narażonych na nadwagę, otyłość i choroby dietozależne na terenie województwa wielkopolskiego.
Projekt w zasadniczej formie realizowany był od stycznia 2009 roku do kwietnia 2011 roku. Komitet Mechanizmu Finansowego w dniu 14 maja 2012r. zaakceptował sprawozdanie końcowe z jego realizacji. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie finansowej Projekt ma być kontynuowany przez 5 lat od daty przyjęcia przez Darczyńców sprawozdania końcowego (od maja 2012 do maja 2017 roku).

Koordynator powiatowy programu:
Magdalena Mróz - Stanowisko do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, PSSE Jarocin

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania