Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

 

Program edukacyjny - "Moje Dziecko Idzie do Szkoły"

 

          Rozpoczęcie nauki wiąże się z wieloma istotnymi zmianami w życiu dziecka i jego rodziny. Nowy etap w życiu dziecka to nowe problemy i nowe zagrożenia wpływające na rozwój jego zdrowia. Obowiązki szkolne, nowe środowisko, dodatkowe zajęcia zbiegają się z okresem intensywnego wzrostu. Czynniki te mogą mieć wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka. Świadomość wpływu różnych czynników na samopoczucie dziecka
i umiejętne postępowanie może zapobiec lub znacznie złagodzić ich negatywne oddziaływanie na organizm. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu - Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia opracowali Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”.

          Celem Programu jest ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych, podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, uświadomienie rodzicom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych, przekonanie ich o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym oraz zainteresowanie rodziców zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie.

          Realizatorami Programu w placówkach oświatowo-wychowawczych są nauczyciele nauczania przedszkolnego i zintegrowanego, opiekunowie świetlicy, pielęgniarki środowiska szkolnego, szkolni koordynatorzy wychowania zdrowotnego.
Treści programu zawarte są w ulotkach informacyjnych dla nauczyciela, broszurze dla rodziców oraz w kolorowance pt.”Wiem jak dbać o zdrowie”, którą otrzymują dzieci.
W opinii koordynatorów oraz dyrektorów szkół i przedszkoli Program jest ciekawy, dobrze przygotowany i potrzebny. Zawiera zagadnienia dotyczące zdrowia i rozwoju dziecka. Dostosowany jest do grupy wiekowej odbiorców. Zwraca uwagę rodziców na to, co można zrobić, aby zdrowie dzieci umocnić lub zapobiec chorobom. W wyniku realizacji zagadnień dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dzieci kształtowały odpowiednie umiejętności i nawyki. Tematyka cieszy się dużym zainteresowaniem nauczycieli oraz rodziców i jest chętnie realizowana w różnych formach z dziećmi. Materiały oświatowo-zdrowotne zostały wysoko ocenione przez odbiorców i realizatorów.

Broszura „Moje Dziecko Idzie do Szkoły” - pobierz

Koordynator powiatowy programu:

Magdalena Mróz - Stanowisko do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Jarocin

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń