Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

 ***  U W A G A  ***

O G R A N I C Z E N I A   W   F U N K C J O N O W A N I U
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie


          Informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  (Dz. U. poz. 433) wprowadził od dnia 19 marca 2020 r. (czwartek) do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie (PSSE w Jarocinie) polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

1. PSSE w Jarocinie nie obsługuje bezpośrednio interesantów, z wyłączeniem klientów Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii oraz pracowników poczty i kurierów.
Wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie, bezpośrednio przez pracowników PSSE w Jarocinie, a także wezwania do osobistego stawienia się zostają anulowane.
2. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarocinie mogą kontaktować się z pracownikami PSSE w Jarocinie wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
3. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
4. Kasa PSSE w Jarocinie jest nieczynna.
5. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych PSSE w Jarocinie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE w Jarocinie  w zakładce „Kontakt”.

UWAGA: tel. 62 747 23 17 oraz 62 747 62 43 łączy wszystkie telefony wewnętrzne (do komórek organizacyjnych PSSE w Jarocinie).

6. Pracownicy PSSE w Jarocinie pracują w dotychczasowych godzinach pracy PSSE w Jarocinie bez zmian.
7. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej PSSE w Jarocinie.

 
godlo sc

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania

×

K O M U N I K A T

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie informuje, że w ostatnim czasie w różnych formach, m.in. poprzez wręczanie pasażerom pociągów rozpowszechniane jest fałszywe pismo, datowane na 20.07.2020 r. na podstawie, którego osoba podszywająca się pod Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego usiłuje wyłudzić od poszczególnych osób szczegółowe dane osobowe, rzekomo niezbędne do zwalczania wirusa SARS-CoV-2.

Proszę nie reagować na te fałszywe wezwania !