Facebook

Twitter

YouTube

ul. Wąska 2, 63-200 Jarocin, tel. 62 7472317       
plenfrderu

 ***  U W A G A  ***

O G R A N I C Z E N I A   W   F U N K C J O N O W A N I U
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie


          Informuję, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  (Dz. U. poz. 433) wprowadził od dnia 19 marca 2020 r. (czwartek) do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie (PSSE w Jarocinie) polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:

1. PSSE w Jarocinie nie obsługuje bezpośrednio interesantów, z wyłączeniem klientów Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii oraz pracowników poczty i kurierów.
Wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie, bezpośrednio przez pracowników PSSE w Jarocinie, a także wezwania do osobistego stawienia się zostają anulowane.
2. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarocinie mogą kontaktować się z pracownikami PSSE w Jarocinie wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
3. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
4. Kasa PSSE w Jarocinie jest nieczynna.
5. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych PSSE w Jarocinie znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE w Jarocinie  w zakładce „Kontakt”.

UWAGA: tel. 62 747 23 17 oraz 62 747 62 43 łączy wszystkie telefony wewnętrzne (do komórek organizacyjnych PSSE w Jarocinie).

6. Pracownicy PSSE w Jarocinie pracują w dotychczasowych godzinach pracy PSSE w Jarocinie bez zmian.
7. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej PSSE w Jarocinie.

 
godlo sc

Mapa strony

Logowanie

PSSE w Jarocinie.
 

 

Mapa zagrożeń

×

 

Telefon kontaktowy w sprawie

kwarantanny i zdrowia

 

+48 222 500 115

 

Chcesz uzyskać odpowiedź online?

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7

są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania